JUGADORES
Sergio Safont Belenguer Sergio Safont Belenguer JG 24/05/2011
Sergio Garcia Barreda Sergio Garcia Barreda JG 03/07/2011

Xavi Edo Martinez JG 09/01/2012
Marc Segura Salvador Marc Segura Salvador JG 21/09/2011

Daniel Alejandro Cosa JG 16/05/2012
Adam Agalmous Adam Agalmous JG 10/07/2011

Isaac El Amiri Orfo JG 06/02/2013

Manel Segura Medall JG 15/02/2012

Marc Vidal JG

Aaron Colombani JG
TÉCNICOS
Alejandro Sanjuan Alejandro Sanjuan TC Entrenador